ติดต่อเรา

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
616 ในอุทยานเบญจสิริ ซอยสุขุมวิท 24 แยกซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร
(660) 2661-1284-7
แฟกซ์
(660) 2661-0555
อีเมล์
ติดต่อ / สอบถาม