ศาสนคุณ Buddhism for the Young

ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
ภาษา
ไทย
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
พ.ศ. 2510 (1967)
ISBN
จำนวนหน้า / ความยาว
41
ผู้พิมพ์ / ผู้ผลิต
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ครั้งที่ผลิต
แหล่งที่มา
พสล.
จำนวนดาวน์โหลด
41
เล่มจริง
ใช่่
เลขที่จัดเก็บ
หนังสือนี้ผู้แต่งทรงประพันธ์ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ที่จะสอนธรรมะแก่เด็กและเยาวชน เนื้อหาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเบื้องต้น สอนให้เด็กเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปฏิบัติตามศีลห้า มีความเคารพในบุพการี ครูบาอาจารย์ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และรักประเทศชาติ
คำค้น