ความเป็นมาและประวัติขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
พ.ส.ล.
ภาษา
ไทย
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
พ.ศ. 2513 (1970)
ISBN
จำนวนหน้า / ความยาว
64
ผู้พิมพ์ / ผู้ผลิต
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ครั้งที่ผลิต
แหล่งที่มา
พสล.
จำนวนดาวน์โหลด
34
เล่มจริง
ใช่่
เลขที่จัดเก็บ