ประเพณีไทย (Thai Traditions and Customs)

ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
ภาษา
ไทย
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
พ.ศ. 2518 (1975)
ISBN
จำนวนหน้า / ความยาว
62
ผู้พิมพ์ / ผู้ผลิต
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ครั้งที่ผลิต
แหล่งที่มา
จำนวนดาวน์โหลด
19
เล่มจริง
ใช่่
เลขที่จัดเก็บ
เอกสารชุด พ.ส.ล. อันดับที่ 12  หนังสือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีไทย พิธีทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ เช่นการทำขวัญเด็ก พิธีโกนจุก บวชเณร บวชพระ พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ การทำบุญเวลาคนตาย รวมทั้งพิธีถวายข้าวพระพุทธ และเรื่องของการลอยกระทง
คำค้น