ห้องสมุด: สื่อสารสนเทศ

Language, Thought, and Logical Paradoxes

ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
Douglas M. Burns (M.D.)
ภาษา
อังกฤษ
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
B.E. 2517 (1974)
ISBN
จำนวนหน้า / ความยาว
73
ผู้พิมพ์ / ผู้ผลิต
WFB Headquarters
ครั้งที่ผลิต
1
แหล่งที่มา
พสล.
จำนวนดาวน์โหลด
30
เล่มจริง
ใช่่
เลขที่จัดเก็บ
WFB Books Series No. 50.