ผลการค้นหา : 1 รายการ
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
ภาษา
ไทย
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
พ.ศ. 2518 (1975)
แหล่งที่มา
เอกสารชุด พ.ส.ล. อันดับที่ 12  หนังสือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีไทย พิธีทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ เช่นการทำขวัญเด็ก พิธีโกนจุก บวชเณร บวชพระ พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ การทำบุญเวลาคนตาย รวมทั้งพิธีถวายข้าวพระพุทธ และเรื่องของการลอยกระทง
ผลการค้นหา : 1 รายการ