ผลการค้นหา : 2 รายการ
ค้นหา
ผลการค้นหา : 2 รายการ
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
ดักลาส เอ็ม เบินส์, ดร.
ภาษา
ไทย
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
พ.ศ. 2515 (1972)
แหล่งที่มา
พสล.
เอกสารชุด พ.ส.ล. อันดับที่ 42   หนังสือนี้ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ประพันธ์คือ ดร. ดักลาส เอ็ม เบินส์ ชาวอเมริกัน จุดประสงค์เดิมเพื่อเผยแผ่พระธรรมแก่อาคันตุกะผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย พิมพ์ครั้งแรก ๕๐,๐๐๐ เล่ม มอบถวายวัดและแจกตามโรงแรม ส่งไปให้สถานทูตไทยและให้นักเรียนไทยในต่างประเทศ ต่อมาทางองค์การ พ.ส.ล. เห็นว่าหนังสือนี้น่าจะมีประโยชน์ยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีดำริให้อาจารย์ศิริพุทธศุกร์ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
ภาษา
ไทย
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
พ.ศ. 2510 (1967)
แหล่งที่มา
พสล.
หนังสือนี้ผู้แต่งทรงประพันธ์ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ที่จะสอนธรรมะแก่เด็กและเยาวชน เนื้อหาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเบื้องต้น สอนให้เด็กเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปฏิบัติตามศีลห้า มีความเคารพในบุพการี ครูบาอาจารย์ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และรักประเทศชาติ
ผลการค้นหา : 2 รายการ