ผลการค้นหา : 1 รายการ
ค้นหา
ผลการค้นหา : 1 รายการ
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
ภาษา
ไทย
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
พ.ศ. 2510 (1967)
แหล่งที่มา
พสล.
หนังสือนี้ผู้แต่งทรงประพันธ์ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ที่จะสอนธรรมะแก่เด็กและเยาวชน เนื้อหาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเบื้องต้น สอนให้เด็กเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปฏิบัติตามศีลห้า มีความเคารพในบุพการี ครูบาอาจารย์ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และรักประเทศชาติ
ผลการค้นหา : 1 รายการ