ผลการค้นหา : 2 รายการ
ค้นหา
ผลการค้นหา : 2 รายการ
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
Poon Pismai Diskul, H.S.H. Princess
ภาษา
อังกฤษ
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
B.E. 2509 (1966)
แหล่งที่มา
พสล.
WFB Books Series No. 4.  The book provides the report of the President World Tour which having 2 purposes, one is WFB President H.S.H. Princess Poon Pismai Diskul and her group were invited to attend the Xith International Congress of the International Association for the History of Regligions held at Clarmont, California from 6-11 B.E. 2508 (1965).  Another purpose of journey was to visit a number of WFB Regional Centres and Buddhist Institutes in the United States, Europe and Asia enroute to and returning from the Conference.  The trip had stimulated the meaningful communication between the WFB Secretariat and the Regional Centres.
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
WFB Headquarters
ภาษา
อังกฤษ
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
B.E. 2540 (1997)
แหล่งที่มา
พสล.
The book provides a history of WFB from the beginning, explains how the Organization was established by a group of distinguished Buddhist scholars from different countries.  The text includes aims and objectives of WFB as well as the biographies of the past Presidents : Dr. G. P. Malalasekera from Sri Lanka, Hon. U. Chan Htoon from Burma, HSH Princess Poon Pismai Diskul, Thailand and Prof. Sanya Dharmasakti, from Thailand.  Pictures of events from the 1st WFB General Conference to the 19th General Conference were recorded in this book.
ผลการค้นหา : 2 รายการ