ผลการค้นหา : 2 รายการ
ค้นหา
ผลการค้นหา : 2 รายการ
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
WFB Headquarters
ภาษา
อังกฤษ
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
B.E. 2518 (1975)
แหล่งที่มา
พสล.
Describes Thai traditions and customs in the past and present.  Includes Thai traditional ceremonies in different occasions from birth to death.  The adaptation of traditions are of varied kinds due to the status and circumstance of a person.
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
Douglas M. Burns (M.D.)
ภาษา
อังกฤษ
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
B.E. 2513 (1970)
แหล่งที่มา
พสล.
WFB Books Series No. 28.  A westerner, Dr. Douglas M. Burns seeked for Buddhist knowledge from medtation masters and meditation centres in the northeast of Thailand.  He had met them and learned ways of teachings from those rural Thai temples.
ผลการค้นหา : 2 รายการ