ผลการค้นหา : 2 รายการ
ค้นหา
ผลการค้นหา : 2 รายการ
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
WFB Headquarters
ภาษา
อังกฤษ
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
B.E. 2533 (1990)
แหล่งที่มา
พสล.
The book published on the occasion of Princess Poon Pismai Diskul's cremation ceremony.  The Contributors were those who wored with her or closed to her.  Including in the book is an article written by the Princess herself.
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
WFB
ภาษา
อังกฤษ
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
B.E. 2493 (1950)
แหล่งที่มา
พสล.
The book provides information of the First WFB General Conference in Sri Lanka.  It explains also the purpose of how WFB was established by bringing together the Buddhists from different countries from all over the world to exchange news and views as well as discuss ways and means whereby the Buddhists could make in contribution towards the attainment of peace and happiness.
ผลการค้นหา : 2 รายการ