ผลการค้นหา : 1 รายการ
ค้นหา
ผลการค้นหา : 1 รายการ
ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
Poon Pismai Diskul, H.S.H. Princess
ภาษา
อังกฤษ
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
B.E. 2509 (1966)
แหล่งที่มา
พสล.
WFB Books Series No. 4.  The book provides the report of the President World Tour which having 2 purposes, one is WFB President H.S.H. Princess Poon Pismai Diskul and her group were invited to attend the Xith International Congress of the International Association for the History of Regligions held at Clarmont, California from 6-11 B.E. 2508 (1965).  Another purpose of journey was to visit a number of WFB Regional Centres and Buddhist Institutes in the United States, Europe and Asia enroute to and returning from the Conference.  The trip had stimulated the meaningful communication between the WFB Secretariat and the Regional Centres.
ผลการค้นหา : 1 รายการ