สื่อสารสนเทศ

ค้นหา
สื่อที่น่าสนใจ
 • ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
  The World Fellowship of Buddhists
  ภาษา
  อังกฤษ
  ปีที่พิมพ์ / ผลิต
  B.E. 2558 (2015)
  แหล่งที่มา
  พสล.
  The Buddhist Princess, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn and her role in promoting Buddhism at the international level, Princess Poon and the WFB, Her Serene Highness Princess Poon Pismai Diskul, Sasanaguna by HSH Princess Poon Pismai Diskul, Ven. U. Dhammaratana and his support for Buddhism, Pioneer monk returns Buddhism to its roots, The problem of Buddhist nun or Bhikkuni ordination of Thai Sangha: Mindful solving with principles, Tibetans as I know, Mahabodhi Mahavihara: Land of enlightenment, 27th General Conference of the World Fellowship of Buddhist, Baoji, Shaanxi, China, B.E. 2557 (2014), Baoji Declaration
 • ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
  The World Fellowship of Buddhists
  ภาษา
  อังกฤษ
  ปีที่พิมพ์ / ผลิต
  B.E. 2558 (2015)
  แหล่งที่มา
  พสล.
  The journal provides articles as follows: H.M. the Queen's contribution to Buddhism; The villages of the Five Precepts Dharma Project for Peace; How to promote world peace: the Buddhist way by Thakur Phanit; The Elements of Duta by Thakur Phanit; Yasa Kumar Stone Inscription which the credit of World Cultural Heritage is long overdue (Part 1) by Maha Suddhamma Jotikadhaja Sithu and Dr. Khin Maung Nyunt; Thai Buddha amulets from faith to commerce by Sajjaphum La-or; The Four Holy Places of Buddhism to be built at Buddhamonthon; Somdet Phra Maha Ratchamangalacharn offered helps to Nepal; Handing Buddhist aid to devastated Nepal; Providing aid to flood victims in Myanmar; EXCO 85 Meeting in Chiang Mai.
 • ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
  Douglas M. Burns (M.D.)
  ภาษา
  อังกฤษ
  ปีที่พิมพ์ / ผลิต
  B.E. 2513 (1970)
  แหล่งที่มา
  พสล.
  WFB Books Series No. 28.  A westerner, Dr. Douglas M. Burns seeked for Buddhist knowledge from medtation masters and meditation centres in the northeast of Thailand.  He had met them and learned ways of teachings from those rural Thai temples.
 • ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
  Douglas M. Burns (M.D.)
  ภาษา
  อังกฤษ
  ปีที่พิมพ์ / ผลิต
  B.E. 2510 (1967)
  แหล่งที่มา
  พสล.
  WFB Book Series No. 10.  The author provided in his writing the Buddhst teaching and phylosophy, focused mainly on Nirvana.  He explained about nature and theory of Nrvana and Samsara.  The relationship between "satori", the enlightenment of Zen Buddhism has discussed in the book.
 • ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
  Poon Pismai Diskul, H.S.H. Princess
  ภาษา
  อังกฤษ
  ปีที่พิมพ์ / ผลิต
  B.E. 2509 (1966)
  แหล่งที่มา
  พสล.
  WFB Books Series No. 4.  The book provides the report of the President World Tour which having 2 purposes, one is WFB President H.S.H. Princess Poon Pismai Diskul and her group were invited to attend the Xith International Congress of the International Association for the History of Regligions held at Clarmont, California from 6-11 B.E. 2508 (1965).  Another purpose of journey was to visit a number of WFB Regional Centres and Buddhist Institutes in the United States, Europe and Asia enroute to and returning from the Conference.  The trip had stimulated the meaningful communication between the WFB Secretariat and the Regional Centres.
 • ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
  WFB Headquarters
  ภาษา
  อังกฤษ
  ปีที่พิมพ์ / ผลิต
  B.E. 2533 (1990)
  แหล่งที่มา
  พสล.
  The book published on the occasion of Princess Poon Pismai Diskul's cremation ceremony.  The Contributors were those who wored with her or closed to her.  Including in the book is an article written by the Princess herself.
 • ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
  หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
  ภาษา
  ไทย
  ปีที่พิมพ์ / ผลิต
  พ.ศ. 2510 (1967)
  แหล่งที่มา
  พสล.
  หนังสือนี้ผู้แต่งทรงประพันธ์ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ที่จะสอนธรรมะแก่เด็กและเยาวชน เนื้อหาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเบื้องต้น สอนให้เด็กเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปฏิบัติตามศีลห้า มีความเคารพในบุพการี ครูบาอาจารย์ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และรักประเทศชาติ
 • ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
  พ.ส.ล.
  ภาษา
  ไทย
  ปีที่พิมพ์ / ผลิต
  พ.ศ. 2513 (1970)
  แหล่งที่มา
  พสล.
 • ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
  ดักลาส เอ็ม เบินส์, ดร.
  ภาษา
  ไทย
  ปีที่พิมพ์ / ผลิต
  พ.ศ. 2515 (1972)
  แหล่งที่มา
  พสล.
  เอกสารชุด พ.ส.ล. อันดับที่ 42   หนังสือนี้ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ประพันธ์คือ ดร. ดักลาส เอ็ม เบินส์ ชาวอเมริกัน จุดประสงค์เดิมเพื่อเผยแผ่พระธรรมแก่อาคันตุกะผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย พิมพ์ครั้งแรก ๕๐,๐๐๐ เล่ม มอบถวายวัดและแจกตามโรงแรม ส่งไปให้สถานทูตไทยและให้นักเรียนไทยในต่างประเทศ ต่อมาทางองค์การ พ.ส.ล. เห็นว่าหนังสือนี้น่าจะมีประโยชน์ยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีดำริให้อาจารย์ศิริพุทธศุกร์ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย