มอบผ้าห่มจำนวน 1,500 ผืน ให้แก่สภากาชาดไทย

2 ตุลาคม พ.ศ. 2558
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา มอบผ้าห่มจำนวน 1,500 ผืน ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558