กรรมการบริหารของ พ.ส.ล. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยไตโช ประเทศญี่ปุ่น มาทัศนศึกษาใน กทม.

15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2015)
ท่านโยชิฮารุ โทมัสสึ กรรมการบริหารของ พ.ส.ล. ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากแผนกมนุษยวิทยาและสิ่งแวดล้อม คณะมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยไตโช ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มาทัศนศึกษา ณ มูลนิธิสิกขาเอซีย ซึ่งตั้งอยู่ที่เคหะคลองเตย กทม. โดยคุณอรุณี พรหมมา (เลขาธิการ) และ คุณอากิโกะ โมโตซาวะ (อาสาสมัคร)ให้การต้อนรับและพาชมกิจการของมูลนิธิมูลนิธิสิกขาเอซียได้ริเริ่มขึ้นโดยคณะกรรมการบรรเทาทุกข์เจแปน โซโตชูเมื่อ พ.ศ.2523 และสมาคมอาสาสมัครโซโตชูได้รับโอนมาเพื่อดำเนินการกิจการต่อมาเมื่อ พ.ศ.2524 สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิอยู่ใน กทม. และมีสาขาอยู่ในจังหวัดพะเยาและตาก มูลนิธิให้บริการในด้านห้องสมุดชุมชน ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน และการอบรมวิชาชีพ