เลขาธิการ พ.ส.ล. เข้าร่วมประชุมเสวนากับผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองที่สาธารณรัฐคาซัคสถาน

๑๐-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๐๑๕)
ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ได้มอบหมายให้คุณพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการองค์การฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่แห่งศาสนาและประเพณีนิยมแห่งโลก ครั้งที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ “สานเสวนาของผู้นำทางศาสนาและการเมืองเพื่อสันติภาพและการพัฒนา” ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองอาสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน การประชุมนี้ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นประจำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ (๒๐๐๓) จากการริเริ่มของท่านประธานาธิบดี นูร์ซุลตัน นาซาร์บาเยฟ แห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสานเสวนาเพื่อความเข้าใจและควานร่วมมือระหว่างผู้นำทางศาสนา การเมือง และผู้นำขององค์กรระหว่างชาติ

ในการประชุมใหญ่ท่านเลขาธิการได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้นำทางศาสนาและการเมืองที่มีต่อมนุษยชาติ การเดินทางในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดกับผู้นำทางการเมืองและศาสนาต่างๆเกี่ยวกับความรับผิดชอบของพุทธศาสนิกชนต่อมนุษยชาติ
 
แกลลอรี่
รูปภาพ