คณะกรรมการอำนวยการของ พ.ส.ล. เยือนมหาวิทยาลัยวอนกวอง สาธารณรัฐเกาหลี

๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คุณพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) พร้อมด้วยท่านโยชิฮารุ โทมัตสุ และ กรรมการอำนวยการของพ.ส.ล.ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยวอนกวอง  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภายใต้การบริหารงานของวอนบุดดิสสึม (หนึ่งในศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล.) ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยวอนกวองได้มอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาแด่เลขาธิการของ พ.ส.ล. ด้วย

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้ ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการไปเยือนศูนย์ภาคีต่างๆในเกาหลีพร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกับจินกั๊กบุดดิสออร์เดอร์เพื่อเตรียมการจัดประชุมใหญ่ของ พ.ส.ล.ครั้งที่ ¬๒๘
 
แกลลอรี่
รูปภาพ