อาคันตุกะจาก วอนบุดดิสซึม

๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ท่าน คัง มุน ซง ซึ่งเป็นพระเถระแห่งวัดวอนบุดดิส ณ เมืองบูซาน สาธารณรัฐเกาหลีและครอบครัวพร้อมด้วยท่าน ซันมิ ชอย จากวอนบุดดิสซึม (ศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล. สาธารณรัฐเกาหลี) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ภายหลังจากเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง  ในการนี้ พลเรือตรี อิสระ ยิ้มพานิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการกิตติมศักดิ์องค์การ พ.ส.ล.ได้ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ พร้อมกันนี้ท่าน คัง มุน ซง ได้มอบเงินบริจาคเป็นการส่วนตัวให้แก่องค์การ พ.ส.ล. ด้วย