วิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ของประเทศไทยได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก

๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงขณะนี้ หลายหมื่นครอบครัวต้องประสบภัยจากฝนกระหน่ำและน้ำป่าไหลหลาก ไร่นาได้รับความเสียหายและจมอยู่ใต้ท้องน้ำ ถนนหนทางและการคมนาคมถูกตัดขาดในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา ตรัง นราธิวาส และ พัทลุง ระดับน้ำในเขตเทศบาลบางแห่งสูงถึง 10-100 เซนติเมตร จนทำให้ยานพาหนะผ่านไม่ได้ แม้รัฐบาลไทยและทางการท้องถิ่นได้ทำการอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างรีบด่วน

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีกุศลจิตร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดหาสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในครั้งนี้ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคเงินโอนผ่านธนาคารซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ นามสกุลของผู้บริจาคและที่อยู่ มายังองค์การ พ.ส.ล. 

ชื่อบัญชีประเภทออมทรัพย์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

หมายเลขบัญชี   003-2-33452-2

ธนาคาร   กสิกรไทย

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลเจตนาทั้งนี้ของท่านเป็นอย่างสูง
 
แกลลอรี่
รูปภาพ