พ.ส.ล. เข้าร่วมประชุมสัมมนาและอธิษฐานจิตเพื่อสันติภาพของโลกในงานครบรอบ ๓๐ ปีแห่งการประชุมเสวนาของศาสนาต่างๆ ณ ภูเขาฮิเอะ ประเทศญี่ปุ่น

๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ท่านประธาน แผน วรรณเมธี ได้มอบหมายให้นายพัลลภ ไทยอารี ซึ่งเป็นรองประธานและเลขาธิการขององค์การ พ.ส.ล. ไปร่วมประชุมและอ่านสาสน์แสดงความยินดีจากท่านประธาน พ.ส.ล. เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ของการจัดประชุมสัมมนาและอธิษฐานจิตเพื่อสันติภาพของโลกของศาสนาต่างๆ ณ ภูเขาฮิเอะ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ในโอกาสเดียวกันนี้ในระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ยังได้ร่วมประชุมกับบรรดาวัดของพุทธศาสนิกชนในเขตคันไซด้วย  รวมทั้งได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารของสหพันธ์พุทธศาสนิกชนแห่งประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๙ ขององค์การ พ.ส.ล. และความร่วมมือในกิจกรรมที่จะจัดให้มีร่วมกันในอนาคต  สำนักงานใหญ่ของ พ.ส.ล. ขอแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณอย่างจริงใจต่อ JBF ที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวกให้กับท่านเลขาธิการสำหรับการเป็นผู้แทนของท่านประธานองค์การ พ.ส.ล. ในการเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้
 
แกลลอรี่
รูปภาพ