พิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้แทนองค์การ พ.ส.ล. พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ไปร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๙) องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกขององค์การ พ.ส.ล. ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑ ปีแห่งการเสด็จสวรรคต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
 
แกลลอรี่
รูปภาพ