อดีตประธานฝ่ายสงฆ์แห่ง Won-Buddhism ประเทศเกาหลีใต้และคณะ เยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านเลขาธิการองค์การ พ.ส.ล. คุณพัลลภ ไทยอารี รองเลขาธิการ คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ และผู้ช่วยเลขาธิการ พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับพระอาจารย์ชวาซาน นิม อดีตประธานฝ่ายสงฆ์แห่ง Won-Buddhism (ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ในประเทศเกาหลีใต้)และคณะ ทีมาเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. ซึ่งได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการทำกิจกรรมระหว่างสององค์การ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องต่างๆ ในโอกาสเดียวกันนั้น พระอาจารย์ชวาซาน นิม ได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจการของสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. อีกด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ