ถวายผ้าห่มบรรเทาภัยจากความหนาว

๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อุณหภูมิต่ำกว่าปกติในฤดูหนาวปีนี้ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความหนาวเย็นกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมาก เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้โปรดเกล้าให้ ท่านแผน วรรณเมธี ในฐานะเลขาธิการสภากาชาดไทย และเป็นประธานองค์การ พ.ส.ล. ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์และแจกจ่ายให้ประชาขน ณ ดินแดนที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์จากความหนาวเย็น ในการนี้นายพัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการ องค์การ พ.ส.ล. ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย ไปร่วมถวายและแจกผ้าห่มในครั้งนี้ด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ