ถวายผ้าห่มบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว

๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
แม้ว่าอุณหภูมิซึ่งต่ำกว่าปกติในฤดูหนาวปีนี้ของประเทศไทยได้ลดความรุนแรงลงก็ตาม แต่ยังคงส่งผลของความหนาวเย็นในหลายพื้นที่ของประเทศ ความช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไปเพื่อบรรเทาความทุกข์ของพระภิกษุผู้สูงอายุและประชาชนจากความหนาวเย็นที่ผิดปกติ ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยและประธานองค์การ พ.ส.ล. ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมคณะ เดินทางไปถวายผ้าห่มแด่พระภิกษุ และมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สงอายุและประชาชนทั่วไป ที่วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล และเดินทางไปมอบเครื่องกันหนาวที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ องค์การ พ.ส.ล. ร่วมกับสภากาชาดไทย โดย คุณพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ พ.ส.ล. ได้เดินทางไปร่วมถวายและมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ