พระอาจารย์ เบิบ อาห์น แห่งวัดอันซิมยองซา และ คุณอิม ซอน โก ประธานกิตติมศักดิ์ WFB Korea Regional Centre และคณะ เยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล.

๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระอาจารย์ เบิบ อาห์น แห่งวัดอันซิมยองซา และ คุณอิม ซอน โก ประธานกิตติมศักดิ์ WFB Korea Regional Centre และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. และมาเยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. โดยมีนายพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ นางกาญจนา สุนสวัสดิ์ กรรมการบริหาร นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ รองเลขาธิการฯ และพลเรือตรีอิสระ ยิ้มพานิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ พระอาจารย์ เบิบ อาห์น ได้มอบรูปปั้นสัมฤทธิ์พระโพธิสัตว์ปางรำพึง ระฆังสัมฤทธิ์สมัยกษัตริย์ซอนด๊อก โถกำยานสัมฤทธิ์ และโถกำยานศิลาดล ให้แก่สำนักงานใหญ่ พ.ส.ล.  และในโอกาสนี้ คณะได้เดินทางไปกราบนมัสการสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคมและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ