การประชุมกรรมการบริหารองค์การ พ.ส.ล. ครั้งที่ ๙๑

๒๖-๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ขององค์การ พ.ส.ล. ในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ในโอกาสเดียวกันนี้ รองประธาน คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาและแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดได้มีโอกาสเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดยังได้มีโอกาสทดลองปลูกข้าวในแปลงทดลอง เก็บไข่และทัศนศึกษาที่โรงสีข้าวอีกด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ