ผู้แทนจากศูนย์ภาคี The Buddhist Society of India เยือนองค์การ พ.ส.ล.

๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นาย ราชรัตนา อัมเบ็ดกา จาก The Buddhist Society of India ซึ่งเป็นผู้แทนจาก ๑ ใน ๔๒ ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล. ในอินเดีย ได้นำคณะมาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนางกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (กรรมการบริหาร) นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) และ พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพาณิชย์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) ให้การต้อนรับ
 
แกลลอรี่
รูปภาพ