การประชุมภาคธุรกิจครั้งที่ ๕ ขององค์การ พ.ส.ล. ระหว่าง ๗-๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

๗-๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้จัดการประชุมภาคธุรกิจ ครั้งที่ ๕ ขึ้นภายใต้หัวข้อ ‘พระพุทธศาสนาและธุรกิจ’ ณ University of West นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๐๑๘) โดยความร่วมมือของคณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาสังคม-เศรษฐกิจแห่งองค์การ พ.ส.ล. International Network of Love-in-Action (ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล.ในสหรัฐอเมริกา) และ Universal Buddhist Education Foundation ในการนี้ประธานองค์การ พ.ส.ล. ท่านแผน วรรณเมธี ได้มอบหมายให้ Venerable Chao Chu ซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์ภาคีในภูมิภาคนี้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและอ่านสารจากท่านประธาน  การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนศูนย์ภาคี พ.ส.ล.ในหลายประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีในโอกาสนี้ นาย Andy Kaoh ประธานคณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาสังคม-เศรษฐกิจแห่งองค์การ พ.ส.ล. ได้บริจาคสมทบกองทุนเพื่อมนุษยธรรมแห่งองค์การ พ.ส.ล. ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ แผ่นดินถล่ม และแผ่นดินไหวหลายครั้ง  โดย Reverend Yuken Kikuchi เป็นผู้แทนองค์การ พ.ส.ล.และ Japan Buddhist Federation รับมอบด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ