ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย

๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ท่าน ทิมูร์ อาร์คเม็ทชาร์นอฟ (ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตและรองผู้แทนถาวรของ ESCAP ประจำสหประชาชาติ) และท่าน เยอลัน ดานาเบคอฟ (ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต) จากสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ได้มาเยี่ยมสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.เพื่อปรุกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดให้มีขึ้นร่วมกัน ณ สำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. ในเดือนตุลาคมปีนี้ ในการนี้ คุณพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) และพลเรือตรี อิสระ ยิ้มพานิชย์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมด้วย