บรรยายครอบครัวศึกษา เรื่อง อยากให้ลูกเปลี่ยนให้ได้ดั่งใจ พ่อแม่ควรเปลี่ยนตัวเองอย่างไร

๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มูลนิธิมิตรภาพไทยริชโชได้จัดบรรยายครอบครัวศึกษา เรื่อง อยากให้ลูกเปลี่ยนให้ได้ดั่งใจ พ่อแม่ควรเปลี่ยนตัวเองอย่างไร โดย อ.ทาคาเอะ นาคานิชิ อาจารย์จากสถาบันวิจัยครอบครัวศึกษาแห่งโตเกียว เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล.

การบรรยายครอบครัวศึกษาได้จัดให้มีขึ้นมานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยครอบครัวศึกษาแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สถาบันนี้ตั้งขึ้นมาโดยคุณเคนซากุ โคบายาชิ ผู้ค้นพบว่าหัวใจของการเลี้ยงดูลูกคือ “เมื่อพ่อแม่เปลี่ยน ลูกก็จะเปลี่ยน” การบรรยายนี้มีความมุ่งหมายที่จะหาวิธีการเลี้ยงดูลูก ๆ ให้เติบโตไปในทางที่ดี อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่สมาชิกในครอบครัวทุกๆคนสามารถฝึกฝนและพัฒนาไปพร้อมกัน โดยไม่ทำให้ความมั่นใจของเด็กหายไป ยอมรับจุดเด่นและจุดด้อยของเด็กๆ สนับสนุนความสามารถในตนเองของเด็กในการช่วยให้พวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดสำหรับอนาคตของพวกเขา การสัมมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมสัมนา
 
แกลลอรี่
รูปภาพ