ฉลองครบรอบ 45 ปี วัด Nippon-ji วัดญี่ปุ่นในพุทธคยา ประเทศอินเดีย

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 International Buddhist Brotherhood Association ได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 45 ปี วัด Nippon-ji  ซึ่งเป็นวัดญี่ปุ่นในพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยมีผู้แทนและแขกรับเชิญชาวอินดียเข้าร่วมพิธีด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมีการฉลองครบรอบอีกสองโอกาส คือครบรอบ 40 ปี ของสมาคมรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล Bodaiju-gakuen ซึ่งก่อตั้งโดยสมาคมรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลของชาวพุทธญี่ปุ่น เพื่อให้การศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวชาวอินเดียซึ่งไม่สามารถรับภาระส่งเด็กๆไปรับการศึกษาได้ โอกาสที่สองคือการครบรอบ 35 ปี การดำเนินงานของ Komyo Free Medical Clinic ซึ่งก่อตั้งโดย Japan Buddhist Women’s Federation เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ชาวอินเดียซึ่งไม่สามารถรับภาะจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศอินเดีย Komyo Free Medical Clinic ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการไปเป็นให้การศึกษาแก่แม่และเด็ก รวมทั้งการฝึกอาชีพด้วย ในการนี้ International Buddhist Brotherhood Association จะใช้จ่ายเป็นเงิน 6,000,000 เยนต่อปี เพื่อช่วยเหลือโครงการดังกล่าว
 
แกลลอรี่
รูปภาพ