การประชุม Metta Convention ๒๐๑๘ ในมาเลเซีย

๑๖-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
Buddhist Missionary Society Malaysia (BMSM) ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล. ในประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Metta Convention ๒๐๑๘ ร่วมกับ Aloka Foundation และ Young Buddhist Association of Malaysia (YBAM) ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย  Metta Convention ครั้งที่ ๑ ได้เคยจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศศรีลังกา และครั้งที่ ๓ ที่ประเทศออสเตรเลีย ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เปิดใจกว้างรับความแตกต่างของวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนา ในมาเลเซียตลอดจนทั้งโลก” โดยเมตตากรุณาปฏิบัติเพื่อลดความแตกต่างระหว่างผู้คนให้น้อยลง การประชุมครั้งนี้ได้มีองค์ปาฐกหลายท่านซึ่งเป็นนักวิชาการจากสาขาต่างๆมาร่วมกันแสดงทัศนะในเรื่องดังกล่าว การจัดในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมที่สอดคล้องกับ UNESCO’S International Day for Tolerance  โดยในวันแรกของการประชุมเป็นการอุทิศในโอกาสวันชาติกาลของ  Venerable Dr. K Sri Dhammananda ซึ่งเป็นผู้ที่แข็งขันในกิจกรรมศาสนสัมพันธ์
 
แกลลอรี่
รูปภาพ