พิธีทำบุญฉลองอายุมงคลประธานองค์การ พ.ส.ล.

๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การ พ.ส.ล. ได้จัดพิธีทำบุญฉลองอายุมงคล ๙๖ ปี ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่ขององค์การ ท่านประธาน ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ ๕ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้พัฒนาองค์การ พ.ส.ล.ให้เป็นที่รู้จักในหลาย ๆ ประเทศ และจัดตั้งกองทุน พ.ส.ล.เพื่อมนุษยธรรม สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ท่านทำงานเพื่อองค์การ พ.ส.ล. และพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
 
แกลลอรี่
รูปภาพ