ศูนย์ภาคีอันซิมยองซา จากประเทศเกาหลีเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.

๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระอาจารย์ เบิบ อาห์น ประธานศูนย์ภาคีอันซิมยองซา เป็นศูนย์ภาคีหนึ่งขององค์การ พ.ส.ล.ในประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยนาย ยาง จาง วอน (รองประธาน พ.ส.ล.) และ นางสาว ลี ฮุย จอง (เลขาธิการศูนย์อันซิมยองซา) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการประชุมนานาชาติที่เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ กับ คุณพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ พ.ส.ล.และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก) และ พลเรือตรี อิสระ ยิ้มพานิชย์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ พ.ส.ล.) ซึ่งกำหนดจัดประชุมในเดือนมิถุนายนปีนี้

และในโอกาสนี้ สำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. ได้มอบพระพุทธรูป ‘พระศาสดา’ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดของศูนย์ภาคีอันซิมยองซา ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ