การประชุมกรรมการบริหารทางศาสนาแห่งสันติภาพของเอเชีย

๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นางกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ กรรมการบริหารของ พ.ส.ล. เดินทางไปร่วมประชุมกรรมการบริหารทางศาสนาแห่งสันติภาพของเอเซีย (Asian Conference of Religious for Peace หรือ ACRP) ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมโอซากา ฟูมอน ณ กรุงโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ACRP เป็นเวทีที่มีผู้นำทางศาสนาต่าง ๆ ของเอเซียมาร่วมกันทำงานเพื่อจรรโลงสันติภาพและบรรเทาความขัดแย้งโดยใช้เวทีศาสนเสวนาและความร่วมมือทางศาสนา การประชุมทางศาสนาแห่งสันติภาพของเอเซียครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งมีต้นแบบจากการประชุม WCRP II ณ เมือง Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงเป็นต้นกำเนิดของการก่อตั้ง ACRP เพื่อฟื้นฟูศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของเอเซีย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษยชาติ ความยุติธรรมและสันติภาพในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค  การประชุมครั้งต่อมาได้จัดขึ้นทุก ๕ ปี หรือนานกว่านั้น  ปัจจุบัน ACRP มีสมาชิกทั้งหมด ๒๑ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

การประชุมกรรมการบริหารทางศาสนาแห่งสันติภาพของเอเชียที่จัดขึ้นที่กรุงโอซากานั้น เป็นการประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประชุม ACRP ครั้งที่ ๙ ในปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ณ กรุงโตเกียว และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ ๕๐ ปี
 
แกลลอรี่
รูปภาพ