ผู้แทนพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล.

๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
พระธรรมาจารย์ Yan Jue รองประธานฝ่ายบริหารและพระธรรมาจารย์ Panchen Erdeni Chos-Kyi-rgyal-po รองประธาน และคณะผู้แทนพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้เกียรติมาเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรทั้งสอง  ในการนี้ ผู้บริหารขององค์การ พ.ส.ล. ย.พ.ส.ล. และนายกสมาคม/กรรมการจากศูนย์ภาคี พ.ส.ล. ในประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ
 
แกลลอรี่
รูปภาพ