อันซิมจองซาจัดพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์

๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ พระอาจารย์ เบิบ อาห์น แห่งวัดอันซิมจองซา (ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล. ในเกาหลีใต้) ได้จัดพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ ขึ้น ณ วัดอันซิมจองซา เมืองโนนซาน ประเทศเกาหลีใต้ ในการนี้พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก เป็นผู้แทนขององค์การ พ.ส.ล.ไปร่วมพิธีด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมนานาชาติของ พ.ส.ล.เกี่ยวกับพุทธนิเวศน์วิทยา ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ เกาะเชจู เกาหลีใต้ ในการประชุมครั้งนี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์และนางเสาวนีย์ ชืนสำราญ (รองเลขาธิการ พ.ส.ล.) เป็นผู้แทนของ พ.ส.ล. เข้าประชุมหารือกับพระอาจารย์ เบิบ อาห์น และผู้บริหารของอันซิมจองซา

ผู้สนใจไปร่วมประชุมสามารถแสดงความจำนงค์มาได้ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยส่งอีเมล์มาที่ wfb_hq@truemail.co.th; international@thewfb.org
 
แกลลอรี่
รูปภาพ