อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก ร่วมการประชุมนานาชาติ ณ นครรัฐวาติกัน

๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระศากยวงวิสุทธิ์ (อนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบนิเวศน์วิทยาโดยรวม ณ ห้องประชุมของนครรัฐวาติกัน
 
แกลลอรี่
รูปภาพ