องค์การ พ.ส.ล. ร่วมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

๒-๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คุณเพ็ญศรี เรืองพงษ์ เหรัญญิก และ คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ รองเลขาธิการ ในนามผู้แทนสำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรศาสนิกสัมพันธ์ ๕ ศาสนา นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่พระภิกษุและประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโอกาสนี้ด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ