ผู้แทนจาก PLAJA เยือนสำนักงานใหญ่

๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นายฮิโรมิชิ คันเกะ (ประธานกรรมการ) และนายฮาจิเมะ โอฮูโนะ (รองประธาน) ขององค์กร PLAJA ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานพิธีเพื่อรำลึกถึงผู้ประสบภัยจากสึนามิเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมี นายพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ และ พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพานิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ

PLAJA เป็นองค์กรการกุศล ที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ในครั้งนี้ได้จัดงานพิธีเพื่อรำลึกถึงผู้ประสบภัยจากสึนามิร่วมกับสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Buddhist Federation/JBF) สมาคมนิชิเรน ชู (Nichiren Shu) ซึ่งเป็นพุทธนิกายภายใต้การดูแลของ JBF และ องค์การ พ.ส.ล. ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จังหวัดภูเก็ต PLAJA ได้จัดพิธีรำลึกแบบนี้ขึ้นทุกปีนับตั้งแต่เกิดสึนามิขึ้นในประเทศไทย และการจัดครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ