พุทธสมาคมแห่งโตเกียวเยือนองค์การ พ.ส.ล.

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่านโคกาคุ ซาโตะ ประธานพุทธสมาคมแห่งโตเกียว ท่านมาซาซูมิ กะบุน บัมบะ ประธานสงฆ์แห่งสำนักชินกัง พุทธนิกายชิซัง ท่านชินไก อาซาบุแห่งพุทธนิกายโชโดชินชู ฮงกันจิ พร้อมด้วยยุวพุทธสมาคมญี่ปุ่นคือท่านโคนิน ทานิ (ประธาน) ท่านชิโสะ ฮาระ (รองประธาน) โดยการนำขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยท่านฮากูกะ มุรายามะ (ประธาน) ท่านเรียวโช โชจิ (ที่ปรึกษา) ท่านโคกะ มัตซูโอกะ (ที่ปรึกษา) และคุณอิชฌ์อนนต์ ไทยอารี (เลขาธิการ) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. โดยมีคุณพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) ขององค์การฯให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ได้มีการปรึกษารือถึงความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต โดยหวังว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะได้สืบสานต่อไปโดยชนรุ่นหลัง

ในโอกาสเดียวกันนี้ พุทธสมาคมแห่งโตเกียวยังได้นำสวดมนต์แผ่บุญกุศลมอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติและโรคโคโรน่าไวรัสอีกด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ