บรรยายธรรม

1 2
5 August B.E. 2561 (2018)
This is a monthly afternoon workshop hosted free of charge in English by the World Fellowship of Buddhists organization in Bangkok. Various speakers are invited each month.
๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “สุขอย่างไร ให้ถึงใจ” โดย พระมหาวีรพันธ์ ชุติปัญโญ (สุปัญบุตร) จากวัดป่าปาลธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. และในตอนบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. จะเป็นการฝึกการปฏิบัติแนวเคลื่อนไหว ๑๔ จังหวะ ของหลวงพ่อเทียน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ด้านหลังอุทยานเบญจสิริ (BTS สถานีพร้อมพงษ์) ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ น.
๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
The World Fellowship of Buddhists (WFB) & Cheevamitr Social Enterprise Co., Ltd.
will organize English Dhamma Talk by Amaro Bhikkhu (Phra Videsabuddhiguna)
6 May B.E. 2561 (2018)
This is a monthly afternoon workshop hosted free of charge in English by the World Fellowship of Buddhists (The WFB).  Various speakers are invited each month.
13 February B.E. 2561 (2018)
Venerable Ajahn Brahm, World-Renowed Buddhist monk who graduated from Cambridge University in Theoretical Physics.  He is a popular teacher to a growing international audience of people keen to learn meditation and develop a deeper spiritual understanding.  Ajahn Brahm is currently the Abbot of Bodhinyana Monastery in Western Australia and a spiritual advisor to numerous Buddhist organisations around the world. (www.ajahnbrahm.org)
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “มีอะไรน่าคิดชีวิต ๕๐ ปี” โดย พระรุจ โพธิญาณ จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง  เป็นการแสดงธรรมแบบเล่าเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งซึ่งได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินชีวิตบนเส้นทางฆราวาส
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “เพื่อชีวิตอันประเสริฐ” โดย ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา
SUNDAY 18 JUNE B.E. 2560 (2017)
The World Fellowship of Buddhists (WFB) & Cheevamitr Social Enterprise Co., Ltd.
will organize English Dhamma Talk
‘The Machinery of Fear’
by Ajahn Amaro Bhikkhu, Phra Videsabuddhiguna
Abbot of Amaravati Monastery, UK
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (2015)
สำนักงานใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล. ขอเชิญฟังธรรมโดยวิทยากรรับเชิญขององค์การ พ.ส.ล. แม่ชี Brigitte Schrottenbacher ชาวออสเตรีย วัดประยงค์กิตติวนาราม แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ “It is all up to ourselves”
1 2