สำนักงานใหญ่

1 2 3 4 5 ..7
๒๓-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดประชุมคณะกรรมการบริหารของ พ.ส.ล. ครั้งที่ ๙๓ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. ตามมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒๙
๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นางกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ กรรมการบริหารของ พ.ส.ล. เดินทางไปร่วมประชุมกรรมการบริหารทางศาสนาแห่งสันติภาพของเอเซีย (Asian Conference of Religious for Peace หรือ ACRP) ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมโอซากา ฟูมอน ณ กรุงโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
30 มีนาคม พ.ศ. 2562
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่อระลึกถึง ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ท่านโชริว คัตสุระ (ประธาน) ได้นำนาย ฮารูมิ อาโอกิ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) และ ท่านนาโอยูกิ โอกิ (ผู้ช่วยผู้จัดการ) แห่งบุ๊กเคียว เด็นโด เคียวไค หรือมีชื่อย่อว่า BDK ซึ่งเป็นสมาคมส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา ณ ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อกระฉับความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นองค์กรเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนกัน
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระอาจารย์ เบิบ อาห์น ประธานศูนย์ภาคีอันซิมยองซา เป็นศูนย์ภาคีหนึ่งขององค์การ พ.ส.ล.ในประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยนาย ยาง จาง วอน (รองประธาน พ.ส.ล.) และ นางสาว ลี ฮุย จอง (เลขาธิการศูนย์อันซิมยองซา) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการประชุมนานาชาติที่เกาะเชจู
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯพณฯ John A.E. Amaratunga รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกิจการคริสตศาสนา แห่งประเทศศรีลังกาและท่าน Kshenuka Senewiratne เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยคณะได้มาเยือนและร่วมปรึกษาหารือร่วมกับพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ท่านอนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก ณ อาคาร 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การ พ.ส.ล. ได้จัดพิธีทำบุญฉลองอายุมงคล ๙๖ ปี ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่ขององค์การ
๔-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (ม.พ.ล.) ร่วมกับ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นภายใต้หัวข้อ “พุทธมรรคสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. และหอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มูลนิธิมิตรภาพไทยริชโชได้จัดบรรยายครอบครัวศึกษา เรื่อง อยากให้ลูกเปลี่ยนให้ได้ดั่งใจ พ่อแม่ควรเปลี่ยนตัวเองอย่างไร โดย อ.ทาคาเอะ นาคานิชิ อาจารย์จากสถาบันวิจัยครอบครัวศึกษาแห่งโตเกียว เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล.
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านศาสนสัมพันธ์ของสาธารณรัฐคาซัคสถานและประเทศไทยขึ้น ณ หอประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
1 2 3 4 5 ..7