สำนักงานใหญ่

1 2 3 4 5 ..6
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระอาจารย์ เบิบ อาห์น ประธานศูนย์ภาคีอันซิมยองซา เป็นศูนย์ภาคีหนึ่งขององค์การ พ.ส.ล.ในประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยนาย ยาง จาง วอน (รองประธาน พ.ส.ล.) และ นางสาว ลี ฮุย จอง (เลขาธิการศูนย์อันซิมยองซา) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการประชุมนานาชาติที่เกาะเชจู
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯพณฯ John A.E. Amaratunga รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกิจการคริสตศาสนา แห่งประเทศศรีลังกาและท่าน Kshenuka Senewiratne เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยคณะได้มาเยือนและร่วมปรึกษาหารือร่วมกับพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ท่านอนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก ณ อาคาร 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การ พ.ส.ล. ได้จัดพิธีทำบุญฉลองอายุมงคล ๙๖ ปี ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่ขององค์การ
๔-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (ม.พ.ล.) ร่วมกับ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นภายใต้หัวข้อ “พุทธมรรคสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. และหอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มูลนิธิมิตรภาพไทยริชโชได้จัดบรรยายครอบครัวศึกษา เรื่อง อยากให้ลูกเปลี่ยนให้ได้ดั่งใจ พ่อแม่ควรเปลี่ยนตัวเองอย่างไร โดย อ.ทาคาเอะ นาคานิชิ อาจารย์จากสถาบันวิจัยครอบครัวศึกษาแห่งโตเกียว เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล.
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านศาสนสัมพันธ์ของสาธารณรัฐคาซัคสถานและประเทศไทยขึ้น ณ หอประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ท่าน ทิมูร์ อาร์คเม็ทชาร์นอฟ (ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตและรองผู้แทนถาวรของ ESCAP ประจำสหประชาชาติ) และท่าน เยอลัน ดานาเบคอฟ (ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต) จากสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ได้มาเยี่ยมสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.
๑-๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๙ ขององค์การ พ.ส.ล.จาก Japan Buddhist Federation (JBF) ประเทศญี่ปุ่น
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
คุณโชโค มิซุทานิ ผู้อำนวยการริชโชโคเซไก ภูมิภาคเอเซียใต้และหัวหน้าริชโชโคเซไก กรุงเทพฯ พร้อมทั้งคุณโอโนะ มาซาชิ ประธานมูลนิธิมิตรภาพไทยริชโช ได้มาเยี่ยมสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิรกรรมร่วมกัน โดยคุณพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการองค์การฯได้ให้การต้อนรับ
๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. ได้มอบหมายให้นายพัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการฯเดินทางไปเยือนศูนย์ภาคีขององค์การฯ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
1 2 3 4 5 ..6