สำนักงานใหญ่

1..3 4 5 6 7
31 มกราคม พ.ศ. 2560
พระอาจารย์คังเซอ รินโปเช ผู้นำจิตวิญญาณจากพุทธสมาคมดิพันคาราแห่งไต้หวัน ได้นำคณะสมาชิก 20 ท่านซึ่งเร่วมเดินทางมาจากไต้หวันและเวียดนามมาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ในการนี้ท่านเลขาธิการองค์การ พ.ส.ล. คุณพัลลภ ไทยอารี ได้ให้การต้อนรับ ทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับความตั้งใจในการร่วมงานกันเพื่อส่งเสริมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สันติภาพ และความสุขของมวลมนุษยชาติ
๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงขณะนี้ หลายหมื่นครอบครัวต้องประสบภัยจากฝนกระหน่ำและน้ำป่าไหลหลาก ไร่นาได้รับความเสียหายและจมอยู่ใต้ท้องน้ำ ถนนหนทางและการคมนาคมถูกตัดขาดในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา ตรัง นราธิวาส และ พัทลุง ระดับน้ำในเขตเทศบาลบางแห่งสูงถึง 10-100 เซนติเมตร จนทำให้ยานพาหนะผ่านไม่ได้ แม้รัฐบาลไทยและทางการท้องถิ่นได้ทำการอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างรีบด่วน
๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ท่าน คัง มุน ซง ซึ่งเป็นพระเถระแห่งวัดวอนบุดดิส ณ เมืองบูซาน สาธารณรัฐเกาหลีและครอบครัวพร้อมด้วยท่าน ซันมิ ชอย จากวอนบุดดิสซึม (ศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล. สาธารณรัฐเกาหลี) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ภายหลังจากเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง  ในการนี้ พลเรือตรี อิสระ ยิ้มพานิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการกิตติมศักดิ์องค์การ พ.ส.ล.ได้ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ พร้อมกันนี้ท่าน คัง มุน ซง ได้มอบเงินบริจาคเป็นการส่วนตัวให้แก่องค์การ พ.ส.ล. ด้วย
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คุณพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) พร้อมด้วยท่านโยชิฮารุ โทมัตสุ และ กรรมการอำนวยการของพ.ส.ล.ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยวอนกวอง  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภายใต้การบริหารงานของวอนบุดดิสสึม (หนึ่งในศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล.) ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยวอนกวองได้มอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาแด่เลขาธิการของ พ.ส.ล. ด้วย

Earthquake of magnitude 6.5 and 7.3 tremor hit Kumamoto Prefecture in Japan on 14 and 16 April respectively which followed by series of quakes within 48 hours.  Total 41 people were killed and more than 1,000 people were injured.  Almost 92,000 residents have been evacuated from their homes, with around 100 properties completely destroyed and a further 800 damaged.  After the quake, there were continuous series of aftershocks that triggered a number of landslides as well as the collapse and cracking of major roadways in the mountainous region.  Meanwhile, The WFB Headquarters is considering to provide assistance in this regards.
๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒๐๑๖)
ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. นำคณะ ซึ่งประกอบด้วย ท่านเจ้าคุณพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร) นายพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ และผู้แทนเดินทางไปประเทศเนปาลเพื่อดูความคืบหน้าในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาลุมพินี  ในการเดินทางครั้งนี้ ได้ไปสักการะมายาเทวีวิหาร สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า และเสาอโศกที่ลุมพินี รวมทั้งเข้าร่วมในพิธีมาฆบูชาที่วัดไทยลุมพินี
๑๐-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๐๑๕)
ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ได้มอบหมายให้คุณพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการองค์การฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่แห่งศาสนาและประเพณีนิยมแห่งโลก ครั้งที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ “สานเสวนาของผู้นำทางศาสนาและการเมืองเพื่อสันติภาพและการพัฒนา” ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองอาสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน การประชุมนี้ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นประจำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ (๒๐๐๓) จากการริเริ่มของท่านประธานาธิบดี นูร์ซุลตัน นาซาร์บาเยฟ แห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสานเสวนาเพื่อความเข้าใจและควานร่วมมือระหว่างผู้นำทางศาสนา การเมือง และผู้นำขององค์กรระหว่างชาติ
15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2015)
ท่านโยชิฮารุ โทมัสสึ กรรมการบริหารของ พ.ส.ล. ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากแผนกมนุษยวิทยาและสิ่งแวดล้อม คณะมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยไตโช ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มาทัศนศึกษา ณ มูลนิธิสิกขาเอซีย ซึ่งตั้งอยู่ที่เคหะคลองเตย กทม. โดยคุณอรุณี พรหมมา (เลขาธิการ) และ คุณอากิโกะ โมโตซาวะ (อาสาสมัคร)ให้การต้อนรับและพาชมกิจการของมูลนิธิ
9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2015)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2015) ฯพณฯ ซาห์อิดา มูดา ทัศนีม  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย ได้เชิญผู้แทนสำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พระชันษาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งงานได้จัดขึ้น ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย ในงานได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง ”พุทธสัมพันธไมตรีของบังคลาเทศและประเทศไทย: สานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม” ในภาคเช้า และสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในภาคบ่าย
1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
His Majesty King Bhumibol Adulyadej graciously commanded that the Royal Funeral of the late His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara, Supreme Patriarch of Kingdom of Thailand who passed away on 24 October B.E. 2556 (2013); to be held at the Phra Meru Royal Crematorium of Wat Debsirindravas on 16 December B.E. 2558 (2015).  Tentative Program is attached herewith.
1..3 4 5 6 7