ศูนย์ภาคี

1 2 3 4 5 ..21
จำนวน : 205 ประเทศ
Canada
031
Buddhist Church of Canada
918 Balthurst Street, Toronto 4, Ontario, Canada.
032
Universal Buddhist Temple
525, E. 49th Avenue, Vancouver, B.C. V5W 2H1, Canada.
(604) 325-6912
(604) 325-2937
033
True Faith Buddhism Association of Canada, INC
2250 Midland Ave., Unit 20, Scarborough, ON M1P 4R9, Canada.
(416) 321-8228
(416) 321-3311
034
International Buddhist Friends Association (IBFA)
9904-106 Street, Edmonton, Alberta T5K 1C4, Canada.
Contact : Dr. Steven. K.H. Aung, MD, FAAFP
(780) 421-4777
(780) 424-8520
035
The Buddhist Association of Canada Cham Shan Temple
7254 Bayview Avenue, Thornhill, Ontario, Canada L3T 2R6
Contact : Ven. Dayi Shi, President
(001) 905-886-1522 ext. 234 / 227
(001) 905-881-0386
China
036
The Buddhist Association of China
No. 25 Fucheng Mennei Dajie, Beijing 100034, China.
Contact : Ven. Xue Cheng, President
86-10-66173180, 66133814, 66171566, 66519568
86-10-66160771
Chinese Hong Kong
037
The Hong Kong Buddhist Association
1/F, 338 Lockhart Road, Wanchai, Chinese Hong Kong.
Contact : Ven. Chi Wai, SBS, President
(852) 2574 9371
(852) 2834 0789
038
Hong Kong Buddhist Sangha Association
7th Floor, No. 325-329, Lai Chi Kok Road, Shamshuipo, Kowloon, Chinese Hong Kong.
Contact : Ven. Siu Kun, President, Fat Leung Address: No. 167, Pai Tau Village, Shatin, Chinese Hong Kong
(852) 2691 1914, 2691 5465
9471 9766, 6333 0106
(852) 2691 4727
039
Hong Kong Buddhist Education Foundation Ltd.
10th Floor, Maxwell Centre, 39-41 Hankow Rd., Tsimshatsui, Kowloon, Chinese Hong Kong.
Contact : Ven. Master Chin Kung Chairman of Director Ms. Hwoo, LiLi Director and Chief Executive Officer Mr. Zhong, Maosen Director
(852) 2314 7099
(852) 2314 1929
040
WFB Hong Kong and Macau Regional Centre of the WFB
G.P.O. Box 8449, Chinese Hong Kong.
(852) 2338 2576
(852) 2338 7326
1 2 3 4 5 ..21
จำนวน : 205 ประเทศ