ประเพณีไทย (Thai Traditions and Customs)

Author
หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
Language
Thai
Year of Publication
พ.ศ. 2518 (1975)
ISBN
Number of Pages
62
Publisher
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
Edition
Source
Download Amount
47
Hard copy
Yes
Call Number
เอกสารชุด พ.ส.ล. อันดับที่ 12  หนังสือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีไทย พิธีทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ เช่นการทำขวัญเด็ก พิธีโกนจุก บวชเณร บวชพระ พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ การทำบุญเวลาคนตาย รวมทั้งพิธีถวายข้าวพระพุทธ และเรื่องของการลอยกระทง
Tags