ขอเชิญร่วมงานทำบุญถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

27 July B.E. 2567 (2024)
ขอเชิญร่วมงานทำบุญถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ๗๓ รูป และฟังพระธรรมเทศนา
เรื่อง การศึกษาภาษาบาลี ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ โดย พระพรหมวชิโรดม (สุทัศน์ วรทสฺสี ดร.,ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) BTS พร้อมพงษ์ (ด้านหลังอุทยานเบญจสิริ) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๑๒๘๔-๗
สำรองที่นั่งล่วงหน้า : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBfOIPEAoz4_RIo32Iz-bNy55B9ri34JsfOP5J76BwQUGk8Q/viewform