ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “สุขอย่างไรให้ถึงใจ และ การฝึกปฏิบัติแนวเคลื่อนไหว ๑๔ จังหวะ ของหลวงพ่อเทียน”

16 June B.E. 2561 (2018)
ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “สุขอย่างไรให้ถึงใจ และ การฝึกปฏิบัติแนวเคลื่อนไหว ๑๔ จังหวะ ของหลวงพ่อเทียน”
๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “สุขอย่างไร ให้ถึงใจ” โดย พระมหาวีรพันธ์ ชุติปัญโญ (สุปัญบุตร) จากวัดป่าปาลธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. และในตอนบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. จะเป็นการฝึกการปฏิบัติแนวเคลื่อนไหว ๑๔ จังหวะ ของหลวงพ่อเทียน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ด้านหลังอุทยานเบญจสิริ (BTS สถานีพร้อมพงษ์) ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ น.


กำหนดการ


08.00 – 09.00 น.          ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น.          บรรยายธรรม    เรื่อง ‘สุขอย่างไรให้ถึงใจ’
11.00 – 12.30 น.          ถวายภัตตาหารเพล ผู้ร่วมฟังธรรมรับประทานอาหารกลางวัน (จัดบริการ)
12.30 – 14.30 น.          บรรยายธรรม (ต่อ) และ ฝึกปฏิบัติแนวเคลื่อนไหว ๑๔ จังหวะ

ของหลวงพ่อเทียน

14.30 – 15.00 น.          ถาม-ตอบ*** โปรดสำรองที่นั่งเพื่อเตรียมอาหาร ***  โทร. 02-661 1284-7
 
PHOTO
GALLERY