ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ร. ๙”

๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


วันจันทร์ที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “ตามรอยเบื้องยุคลบาท ร. ๙”

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


โดย พระราชธรรมนิเทศ (หลวงพ่อ พระพยอม กลฺยาโณ) จากวัดสวนแก้ว

ตั้งแต่เวลา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    และ

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ฯลฯ

เรียกว่า “ผ้าป่ารีไซเคิล” ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว องค์กรสาธารณประโยชน์

และช่วยอุดหนุน “ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต” ในโครงการของวัด

เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนตกงานได้โอกาสสร้างรายได้

เช่น ข้าวต้มมัด เมี่ยงคำ หน่อไม้ต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล และอื่น ๆ

และช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าฟังธรรม ร่วมบุญเสริมบารมี

... ชวย-ส่ง-รอด-ชุบชีวิต... กองทุนธนาคารน้ำ กองทุนผู้สูงวัย

กองทุนสัมมาชีพ กองทุนชุบชีวิตตกอับ วัดสวนแก้ว

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ด้านหลังอุทยานเบญจสิริ (BTS สถานีพร้อมพงษ์)ลงทะเบียนเวลา ๑๒.๐๐ น.

*** โปรดสำรองที่นั่ง ***  โทร. 02-661 1284-7