ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่อระลึกถึง ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

31 March 2019
กำหนดการ
09.00 น.                        พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ประธานสงฆ์

สวดเริญพระพุทธมนต์

10.00 น.            พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) จากวัดสวนแก้วบรรยายธรรมเรื่อง “สัญญา ธรรมศักดิ์ ชาวพุทธตัวอย่างในวาระชาตกาล 112 ปี”
และขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ฯลฯเรียกว่า “ผ้าป่ารีไซเคิล” ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว องค์กรสาธารณประโยชน์


และช่วยอุดหนุน “ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต” ในโครงการของวัดเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนตกงานได้โอกาสสร้างรายได้เช่น ข้าวต้มมัด เมี่ยงคำ หน่อไม้ต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล และอื่น ๆ

และช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าฟังธรรม ร่วมบุญเสริมบารมี... ชวย-ส่ง-รอด-ชุบชีวิต... กองทุนธนาคารน้ำ กองทุนผู้สูงวัยกองทุนสัมมาชีพ กองทุนชุบชีวิตตกอับ วัดสวนแก้ว


ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกด้านหลังอุทยานเบญจสิริ (BTS สถานีพร้อมพงษ์)


เปิดลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

12.00 น.            ผู้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลรับประทานอาหาร*** โปรดสำรองที่นั่ง ***  โทร. 02-661 1284-7
 
PHOTO
GALLERY